Czy ze zrębków można uzyskać biomasę?

Odnawialne źródła energii zyskują na popularności, w miarę jak społeczeństwo staje się coraz bardziej świadome konieczności ochrony środowiska i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Jednym z takich źródeł jest biomasa — energia pozyskiwana z materii organicznej pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, która może być wykorzystana do produkcji energii cieplnej, elektrycznej czy paliw. Czy da się ją wytwarzać ze zrębków drzewnych?

Proces przetwarzania zrębków na biomasę

Aby ze zrębków drzewnych uzyskać biomasę, należy najpierw je odpowiednio przygotować. Proces ten rozpoczyna się od zbioru gałęzi i odpadów drzewnych, które są następnie rozdrabniane na mniejsze kawałki za pomocą rębaków. Ważne jest, aby zrębki były odpowiedniej wielkości i jednorodności, co ułatwia ich transport oraz magazynowanie. Następnie są one suszone, co pozwala na zmniejszenie ich wilgotności i zwiększenie wartości energetycznej. Sprzedażą zrębków w Kutnie zajmuje się firma Emilia.

Po osiągnięciu odpowiedniej wilgotności, zrębki są przetwarzane na biomasę w specjalnych instalacjach. Istnieje kilka technologii wykorzystywanych do tego celu, takich jak spalanie, zgazowanie czy fermentacja metanowa. W przypadku spalania zrębki są poddawane wysokiej temperaturze, co prowadzi do wydzielenia energii cieplnej oraz gazów, które mogą być następnie wykorzystane do produkcji energii elektrycznej. Zgazowanie polega na przekształceniu zrębków w gaz syntezowy, który może być użyty jako paliwo do silników czy turbin. Fermentacja metanowa to proces biologiczny, w wyniku którego zrębki zostają przekształcone w biogaz zawierający metan – paliwo o wysokim potencjale energetycznym.

Korzyści związane z pozyskiwaniem biomasy ze zrębków

Pozyskiwanie biomasy ze zrębków drzewnych niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim jest to ekologiczne źródło energii, które pozwala na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz zmniejszenie zużycia paliw kopalnych. Ponadto zrębki są tańszym surowcem niż tradycyjne paliwa, co przekłada się na niższe koszty produkcji energii. Wykorzystanie zrębków do produkcji biomasy pozwala również na zagospodarowanie odpadów drzewnych, które inaczej mogłyby stanowić problem dla środowiska.